101 راه رومانتیک بودن

– ازدواج خود را مامن و سرپناه امنی قرار دهید تا در آن زخم های خود را التیام بخشید . به معشوق خود تکیه کنید و بگذارید که او نیز به شما تکیه کند تا بدین وسیله زخم های او نیز التیام یابد .

– معجون عشق : توجه ، محبت ، قدردانی .  3 بار در روز

هر بار 3 دقیقه از معجون عشق به معشوق خود بخورانید تا قلب و روح او را سیراب کنید ، سپس ببینید که چگونه مقابل دیدگان شما از خوشحالی ، رضایت و احساس خوشبختی خواهد درخشید .

– بگذارید کسانی را که دوستشان دارید بفهمند چقدر به آنان عشق می ورزید . هرگز این حقیقت را از آنان مخفی نکنید . هرگز کلمات محبت آمیز خود را برای آینده ای دور پس انداز نکنید . هیچ گاه عشق ورزیدن را به تعویق نیندازید و هرگز آنان را که دوستشان دارید ترک نکنید .

– هر روز 3 بار و هر بار به مدت 20 ثانیه ، به همسر خود عشق بورزید . خواهید دید که در طول روز ، همواره به یاد همسرتان خواهید بود . و در خود جاذبه ی بیشتری نسبت به او احساس خواهید کرد . به طوری که در انتظار عشق ورزیدن بیست ثانیه ای بعدی سر از پا نخواهید شناخت .

– دست کم هفته ای یکبار ، اوقاتی را به تخلیه و حل و فصل تنش های روحی و احساسی تولید شده میان خود و معشوقتان اختصاص دهید . سپس تمامی حقیقت را در مورد احساساتتان با او در میان بگذارید . هر آنچه از رفتار و گفتار او را که تمام و کمال هضم و جذب نکرده اید ، دوباره مطرح کنید و به احساسات او نیز در این باره گوش فرا دهید .

– هنگامی که احساس می کنید در مقابل احساسات همسرتان جبهه گرفته اید یا در مقابل آنها از خود مقاومت نشان می دهید ، لحظه ای بایستید و درنگ کنید ؛ سپس از خودتان بپرسید ” آیا او هم با احساسات خود به چیزی اشاره نکرده است که من از روبرو شدن و کنار آمدن با آن سر باز می زنم .”

– با نگاه کردن به همسر خود او را بستایید و تحسین کنید . با صحبت کردن به همسر خود عشق بورزید و او را شریک زندگی خود در تمامی لحظات بدانید .

– هنگامی که همسرتان عصبانی و خشمگین می شود ، او را کودک آزرده و رنجیده ای ببینید که نمی داند چگونه تقاضای همیاری ، آرامش و همدلی کند . این عمل به شما کمک خواهد کرد تا با خشم و عصبانیت از خود واکنش نشان ندهید بلکه با عشق ورزی و پذیرش به او پاسخ دهید .

– با معشوق به گونه ای رفتار کنید که گویی طفل تازه تولد یافته ای است : شکننده و آسیب پذیر . به جز دوستان ، حامیان و زوج هایی که با عشق متقابل با یکدیگر رفتار می کنند ، شخص دیگری را با اطراف او راه ندهید . درست همان گونه که به جز دوستداران و خیرخواهان کودک تازه تولد یافته تان ، حضور کسی دیگر را پیرامون او تحمل نمی کنید .

– قلب و روح معشوق را با کلمات و واژه های محبت آمیز و عاشقانه سیراب سازید . جز عشق و محبت و صفا چیز دیگری را به پای او نریزید .

– هنگامی که با همسر خود صحبت می کنید به جز عشق او ، از چیزهای دیگر چشم پوشی کنید . با تمام وجود عشق بورزید و بگذارید زندگی شما سراسر عشق و محبت شود .

– هنگامی که در روابط خود با همسرتان با مشکلی مواجه شدید ، هرگز به روابط عشقی نامشروع پناه نبرید . اگر نسبت به چنین روابطی احساس نیاز می کنید ، آن را هشداری دال بر این بدانید که ازدواجتان با مشکل روبرو شده است . از انرژی های خود برای بهبود بخشیدن و یا تکامل ازدواجتان استفاده کنید .

– جرات و شهامت روحی آن را داشته باشید که معشوقتان را با تمام وجود دوست بدارید و به او عشق بورزید . او را به درون خود راه دهید و اجازه دهید تا تمامی قسمت های وجودی شما را تمام و کمال – همان گونه که هستید – ببیند : توانمندی ها و ضعف ها ، امیدها و یاس ها ، آرزوها و ترس ها ، بالغ توانمند و آگاه  و نیز کودک ترسیده و تنهایتان را .

– خواسته ها و نیازهای خود را گرامی و محترم بشمارید . این نیازها و خواسته هایتان هستند که به شما فرم انسانی و نیز احساس سرزندگی و زنده بودن می دهند . هر چه بیشتر با نیازها و خواسته های طبیعی خود در تماس باشید و آنها را ابراز کنید ، عشق ، شور ، حرارت ، رضایت و غنای بیشتری را در روابط خود تجربه خواهید کرد .

– بیاموزید جز حقیقت ، چیزی به معشوق خود نگویید . این حقیقت محض ، کامل و بی کم و کاست است که تنها روزنه ی امید ازدواجتان به شمار می رود . حقیقت ، شما را آزاد خواهد ساخت و آزادی نیز این امکان را خواهد داد تا سبکبالانه عاشق شوید و عاشق نیز بمانید .

– تمامی سعی و تلاش خود را به کار گیرید تا هر گونه احساسات و عواطف منفی را میان خود و همسرتان برطرف کنید .

– ازدواج رمانتیک خود را به خدا یا نیرویی برتر بسپارید تا آن را از گزند حوادث و بلاها محفوظ بدارید و به خود نیرو ببخشید . همانا این گرامی داشت و بزرگداشت منبع و سرچشمه ی عشقی است که در یکدیگر یافته اید . این همان طلب کردن روشنی و بصیرتی است که برای گسترش و رشد مستمر این هدیه و موهبت الهی بدان نیاز دارید .

– هنگامی که شما و معشوق در راه عشق خود با مشکلات و سختی هایی روبرو شدید به یاد بیاورید که شما و او به دلایلی همسفر شده اید . فقط برخواسته از این حس عمیق بازشناختن و به یاد آوردن است که می توانید خشم و انزجار خود را هر چه سریعتر تخلیه کرده ، رنجش و آزردگی را پشت سر گذاشته و به بخشش و عشق برسید . سپس دوباره خواهید توانست پیوند جاودانه ی خود را که همواره در زیر این گونه احساسات مدفون بوده ، بازیابید .

– عشق خود را ابراز و آن را با دیگران قسمت کنید . عشق تان را پنهان نکنید ، بلکه آشکار و روشن نشانش بدهید . منتظر نمانید که احساسی تند و آتشین از عشق بر شما چیره شود تا در نهایت اقدامی صورت دهید . بدانید که با برگزیدن عشق ، نه فقط معشوق را خرسند و خوشحال خواهید ساخت بلکه عشق خود را نیز با قوت و عمق بیشتری احساس خواهید کرد و شادی و شادمانی را برای خود به ارمغان خواهید آورد .

– کودک ترسیده و آسیب پذیر درون همسرتان را شناسایی کنید . آمال و آرزوهای او را باز شناسید ، عطش خواستن او را سیراب کنید . . . . خوبی های روح او را دریابید . . . . حال ، باز هم ژرف تر بنگرید و به دنبال عشق بگردید . معشوق را نمودی کامل ، خالص و بی عیب و نقص از عشق ببینید .

– برای بروز و ظهور خلاقیت های خود ، فعالیت های خلاق و رضایت بخش مناسبی بیابید تا ازدواجتان به صورت تنها منبع و یگانه تکیه گاه انرژی های خلاق شما در نیاید .

– هرگز سعی نکنید خود را در مقابل معشوق تحقیر کنید و یا کوچک و ناچیز جلوه دهید . چنان چه قسمتی از بخش های وجودی خود را دوست ندارید یا نمی پسندید ، آن را تغییر دهید . سپس هنگامی که از شما تعریف یا تمجید می کنند به گفتن “متشکرم” اکتفا نمایید و هرگز برای تعدیل یا بی اهمیت جلوه دادن نکات مثبت و توانایی های خود چیزی نگویید .

– از معشوق خود بپرسید : “چگونه می توانم بیشتر دوستت داشته باشم ؟” ، “چگونه می توانم این احساس را به تو منتقل کنم که بسیار دوست داشتنی هستی؟”

– حتما درباره ی تمامی آنچه شما را ناراحت یا عصبانی کرده با همسر خود صحبت کنید .

– تمام سعی خود را بکنید تا عشق ورزیدن را بیاموزید . هر آنچه را در باب عشق وجود دارد بشنوید ، بخوانید و یاد بگیرید . هرگز فرض نکنید که در مکتب عشق همه چیز دان هستید .

– عشق را با واژه ها و عبارت ها نیز ابراز کنید . این یکی از ساده ترین روش های خلق “لحظات ناب” میان عشاق است . ارتباط کلامی – گفتاری نزدیک و صمیمانه ای را میان خود و معشوق برقرار سازید . واژگان پل هایی هستند که دنیای شما را به معشوق می پیوندند . کلمه ها و عبارت ها میان سکوت شما و سکوت معشوق پل می زنند تا یکدیگر را از درون بشناسید .

– دست کم هفته ای یکبار مراتب تشکر و قدردانی خود را از معشوق به سبب آن که و آن چه هست و نیز آن چه برای شما انجام داده اعلام دارید .

– کافی نیست بدانید که چگونه با همسر خود ارتباط صمیمانه داشته باشید ، بلکه باید همیشه با عشق به او نگاه کنید .

– بیاموزید چگونه تمام و کمال در لحظه ی اکنون حضور داشته باشید .

– به خاطر داشته باشید خوشحالی و خوشبختی چیزی نیست که مالکش باشید . خوشبختی یک مهارت است . خوشبختی را نمی توانید به چنگ آورید . خوشبختی را هنگامی تجربه خواهید کرد که بیاموزید در هر لحظه چگونه زندگی کنید .

– چنان چه خواهان آن هستید که عاشق باشید ، می بایست نخست عشق را در درون خود جسته و یافته باشید . فقط در این هنگام است که عشق را در دیگری نیز خواهید یافت .

– به ازدواج خود ، مانند راهی متحول کننده و سفری که در بر دارنده ی رشد و تغییر شخصی است بنگرید . گام برداشتن در این مسیر برای شما و معشوق ، نیرو ، استحکام ، پایمردی و بردباری به همراه خواهد آورد تا بتوانید سفر عشق را دوشادوش یکدیگر بپیمایید .

– در هر لحظه به معشوق ، توجه وعلاقه نشان دهید و هرگز از یاد مبرید که چرا عاشق او شدید .

– به معشوق کمک کنید شما را بیشتر و بهتر بشناسد . با در میان گذاشتن خواسته های پنهان و نیز درونی ترین و عمیق ترین نیازهایتان با او ، کمکش کنید تا شما را خوشحال کرده و بیشتر شما را دوست داشته باشد .

– به بیان این نکته که عاشقش هستید اکتفا نکنید . به او بگویید چرا دوستش دارید و به او عشق می ورزید .

– تعهد و پایبندی خود از ازدواجتان را هر روز، تمدید و تجدید کنید و آن را قوی تر و عمیق تر از روز قبل سازید . این امر ، رابطه ی شما را از یک دوستی و یا مؤانست به یگانگی و الحاقی حقیقی و کم نظیر بدل می سازد که یک یک اعمال و حرکات شما را از معنا و مفهوم آکنده می سازد .

– همواره مراقب چهار نشانه ی هشدار دهنده در مورد ازدواج باشید :

1- مقاومت ، مخالفت ، جبهه گرفتن

2- بی میلی ، دلخوری ، انزجار

3- طرد کردن ، رد کردن ، نپذیرفتن

4- واپس زدن ، سرکوب کردن ، سرخوردگی

– به خود اجازه دهید عشق را از درون و با تمام وجود احساس کنید . به دیگران نیز اجازه دهید تا دوستتان داشته باشند و به شما عشق بورزند . حیرت انگیز است اگر بدانید تا چه حد روی میزان عشقی که در زندگی تان وجود دارد ، کنترل و حق انتخاب دارید .

– به معشوق این اجازه را بدهید که گاهی اوقات نیز ساکت و خاموش باشد . سکوت همواره به این معنا نیست که نادیده گرفته شده اید . سکوت می تواند بدین معنا باشد که معشوق مشغول تفکر و تعمق درباره ی اطلاعاتی است که در اختیار او گذاشته اید و سعی می کند آن را با احساسات و عواطف خود منطبق سازد .

– قرار نیست ازدواجتان عالی و ایده آل باشد . اما یک چیز ، واقعی وامکان پذیر است . این که شما و معشوق دست به دست هم دهید و تمامی توان تان را به کار بندید و پیوسته تلاش کنید تا ازدواجتان را به ازدواجی ایده آل نزدیک سازید .

– درباره ی خود صحبت کنید . افکار و احساسات خود را با معشوق درمیان بگذارید . دریچه ی قلب و روحتان را بگشایید تا معشوق به آن راه یابد و کمال و منحصربه فرد  بودن شما را ببیند .

– از انرژی نهفته در چشمان و دیدگان خود استفاده نمایید تا معشوق را بپرستید و او را نوازش کنید . اعجاز وجودی او را هر روز بجویید . با این کار ، هر بار که به معشوق نگاهی می اندازید ، عاشق تر شده و دلایل بیشتری برای این عشق خواهید یافت .

– برای به دست آوردن ازدواجی به راستی موفق ، به چیزی بیش از عشق و تفاهم نیاز دارید و آن ، چیزی نیست جز جهت و هدف . این همان تفاوت میان “باهم بودن” و “یکی شدن ” است .

– خود را متعهد سازید که معمای عشق را حل کنید . و مهارت عشق ورزیدن را نیز بیاموزید .

– ازدواج خود را با لحظات ناب و حقیقی پر کنید . سپس خواهید دید که ازدواجتان دیگر یک اجبار یا بار مسئولیت اجتماعی نخواهد بود . بلکه سرپناه امنی خواهد شد تا در آن زخم هایتان التیام یابند .

– به جای آنکه در رویارویی با خشم ها و عصبانیت های همسرتان حالت تدافعی به خود بگیرید ، تلاش کنید به پیامی که سعی در مخابره کردنش دارد گوش فرا دهید .

– منتظر نباشید همسرتان شما را ازعشق سرشار کند . این شمایید که می بایست عاشق شدن را آن هم هر روز ،  دوباره و دوباره و دوباره  بیاموزید و یاد بگیرید .

– همسر خود را بارها و بارها نگاه کنید . فراموش نکنید که قدرتی بس شگرف در این کار نهفته است که حتی از پرشور و حرارت ترین عشق بازی ها نیز گرم تر و صمیمانه تر است .

– عشق نیرویی است بس مثبت :

بدین معنی که در جو و فضایی مثبت ، می شکفد و می روید و در جو و فضایی منفی ، پژمرده می شود و می میرد . از این رو بسیار مهم است که برای خود ، معشوق یا همسری بیابید که نگرش و اندیشه ای مثبت داشته باشد .

– عشق ورزیدن امری نیست که بخواهید با آن به چیزی برسید . عشق ورزیدن عملی است که شما را سرشار از شور و شعف می کند ؛ پس در هر لحظه ، به هدف خود رسیده اید .

– گه گاهی به همسر خود تلفن بزنید آن هم فقط با این هدف که به او بگویید :

“به این فکر می کردم که چقدر تو را دوست دارم .”

– وقتی به نیازها و خواسته هایتان احترام بیشتری بگذارید و به خود اجازه دهید که آنها را احساس و ابراز کنید ، عشق ، شور و حال و رضایت بیشتری را در ازدواج خود تجربه خواهید کرد .

– عشق در جو و فضایی از بی صداقتی به زودی می میرد . هنگامی که حقیقت را پنهان یا سرکوب می کنید ، قابلیت و توانایی احساس کردنتان را به همراه آن در خود می خشکید . و هنگامی که توانایی احساس کردن را از دست می دهید، قابلیت عشق ورزیدن را نیز از دست خواهید داد .

– به خاطر داشته باشید :

تفاهم واقعی در یک ازدواج ، فقط داشتن سمت و سو و هدف مشترک نیست . بلکه شامل سرعت های مشابه در حرکت کردن نیز می شود .

– ارتباط زناشویی گرم و پرشور، یکی از نشانه های ازدواجی گرم و پر حرارت است و یک ازدواج پرشور به معنای آن است که بدانید و آموخته باشید ، چگونه با شور و حال تمام با قلب و بدن خود عشق بورزید نه فقط با بدنتان .

– این شما و فقط خود شمایید که قدرت و توان تغییر دادن زندگی تان را دارید . عشق انتخابی است که با شماست .

– دیگران را به سبب کاستی هایشان ببخشید . فقط در این صورت است که خواهید توانست خود را نیز به دلیل ضعف ها و کاستی هایتان ببخشید .

– صداقت ، عزت نفس و اعتماد متقابل ، سه عنصر لازم و ضروری برای خلق روابطی سالم اند .

– این کمبود یا فقدان عشق نیست که موجب شکست ازدواج ها می شود بلکه کمبود دوستی ، نزدیکی و صمیمیت است .

– موهبت حضور معشوق را در زندگی خود گرامی بدارید و قدر بدانید . و هر روز این هدیه را ارج نهید .

– هنگامی که متوجه می شوید همسرتان به راحتی نمی تواند احساسات خود را ابراز کند یا به احساسات شما گوش فرا دهد ، لحظه ای در سکوت و آرامش او را نگاه کنید .

– به خاطر داشته باشید :

همواره در زیر خشم ، رنجش ، ترس و اندوه و پشیمانی ، این عشق است که مدفون مانده . تمامی این احساسات و عواطف فقط هنگامی که چیزی با توانایی ما درعشق ورزیذن و یا عشق دریافت کردن تداخل می کند ، ظاهر می شوند .

– هنگامی که همسرتان سعی دارد با احساسات و درونیات خود تماس برقرار کند ، با او صبور باشید . زیرا ممکن است به اندازه ی شما به احساسات و دنیای درون خود نزدیک و آشنا نباشد .

– بدانید و آگاه باشید هر چیزی که بین شما و همسرتان اتفاق می افتد بی اهمیت یا حتی کم اهمیت نیست . بدانید هر چه می گویید یا می کنید ، این پتانسیل و توانایی بالقوه را دارد که برای شما و معشوق ، شادی یا غم به همراه آورد و پیوند و ارتباط تان را قوی تر یا ضعیف تر نماید .

– دست روی دست نگذارید تا مشکلات سطحی و کوچک شما به مسائل و مشکلاتی بزرگ تبدیل شوند ، سپس به آنها توجه و رسیدگی کنید . به محض دیدن نشانه های هشداردهنده که حاکی از مشکلات بالقوه اند ، به جعبه ی کمک های اولیه ی خود رجوع کنید تا احساسات و عواطف منفی را حل و فصل نمایید و التیام بخشید .

– یادداشت های محبت آمیز یا اشاره های عاشقانه و رمانتیکی بنویسید و در جایی بگذارید که همسرتان حتما آن را ببیند .

– عجله نکنید که در حین محبت ورزیدن به جایی برسید یا چیزی به دست آورید . زیرا در این صورت ، از زندگی زناشویی خود لذت زیادی نخواهید برد .

– خودتان تبلور و نمود کاملی از شخص ایده آلی باشید که به دنبالش هستید . سپس از هر فرصتی استفاده کنید تا قابلیت ها و توانایی های خود را در عشق ورزیدن و عشق دریافت کردن باور کنید و به آن اعتماد داشته باشید .

– تعهد و پای بندی حقیقی و واقعی ، حالتی است از خودآگاهی و هوشیاری مداوم نسبت به فرآیند مقدسی که شما و معشوق هر لحظه درگیر آن هستید تا بزرگترین شادی ها را به همراه یکدیگر تجربه کنید و درس هایی را که عشق برای آموختن دارد بیاموزید و به کار بندید .

– غرور خود را زیر پا بگذارید و قدم اول را برای بخشش همسرتان به هنگام بروز یک اختلاف ، بردارید . آیا دوست دارید عشق بورزید یا این که فقط حق با شما باشد ؟

– معشوق امانتی است از جانب خداوند در نزد شما . موهبت حضور او را در زندگی خود قدر بدانید و ارج بگذارید .

منبع : http://hendoneh.blogfa.com/


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA