بیست سال بعد در اون روز !

یادش سبز زمانی بود واسه خودمون کسی بودیم . به ما میگفتن حاجی الان ۲۰ سالی از اون موقع میگذره و من هنوز بیکارم و از سربازی فرار میکنم . الان پستهام تو پی تی به ۸۰۰۰۰ رسیده . ۱۰ سال دیگه جشن ۱۰۰۰۰۰ تایی ها رو میگیرم و پی تی رو میبوسم و میزارم تو ارشیو ذهن خستم .

Share