ها ائه

عده ای دائم غرغر میکنند که گل سرخ خار دارد-من شکر میکنم که خارها گل دارند

Share

من و تو و ایشان!

روزگار جالبی داریم . ادمهای شکست خورده و ضعیف دور تا دور ما ریختند . همه اشون رو که نگاه میکنی شکست و ضعفشون رو در ما بودند میبینند در حالی که وقتی پیروز هستند و برنده میشند من .

تا حالا جمله های مثل این رو زیاد شنیدید :

ما ایرانی ها همه چاپلوسیم . ما ایرانیها همه …. و … هزاران ما ایرانی که تاکید زیادی برای ما بودن و ایرانی بودن تو جمله دیده میشه .

فرض میکنیم که تو ادم موفقی هستی . میخوای جایی از این موفقیتت یاد کنی . میگی من با تلاش بسیار تونستنم فلان اعتبار رو کسب کنم . هیچ وقت شده تو اینجور لحظات هم فکر کنی که ایرانی هستی؟ هیچ وقت شده که بگی ما ایرانیا با اراده هستیم . ما ایرانیها تواناییهای زیادی داریم .

یه معامله میکنیم . تو ضعفهای خودت رو گردن ملیتت ننداز بعدا هروقت روزی ادم موفقی شده اسمی از ملیتت هم نبر . این به اون در .

بیچاره ایران !

/

اینم یه سخن خوب !

سخن به نیکی بگوی تا به نیکی تورا یاد کنند

حالا این نیکی کیه نمیدونم

Share