ماه: آوریل 2012

  • شرایط معافیت یگانه فرزند

    به گزارش خبرنگار انتظامی فارس به نقل از اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا سرهنگ محمد رضا اکبر حلوایی با اشاره به اجرایی شدن شرایط جدید مربوط به معافیت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت گفت: برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، شرط بهره‌مندی مشمولان غیر غایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، […]