ماه: نوامبر 2014

  • توهین به مقدسات در وایبر

    توهین به مقدسات در وایبر یکی از شهروندان با طرح شکایتی مبنی بر ایجاد گروهی در شبکه اجتماعی وایبر توسط افرادی که با بارگذاری مطالب توهین آمیز، به دستورات اسلامی توهین می کنند، خواستار شناسایی خاطیان شد. شاکی در قسمتی از شکایت خود عنوان کرده بود: در حالی به شکایت اقدام کرده ام که به […]

  • مهدی کیست؟

    مهدی کیست؟   جابر جعفى مى گوید: من در خدمت امام محمد باقر (علیه السلام) بودم که مردى به حضور ایشان شرفیاب شد و عرض کرد: خداوند شما را رحمت کند! این پانصد درهم را که زکات مال من است بگیرید و به مصرف برسانید. حضرت فرمود: خود آن را بردار و به همسایگانت و […]

  • برآورده کردن آرزوی مرده

    برآورده کردن آرزوی مرده شیخ رجبعلی خیاط عارف بزرگ می فرماید: پیش از آنکه منزل عوض کنید. آرزوهای مرده ها را عملی کنید: آنان آرزو می کنند، که حتی برای یک لحظه به دنیا برگردند و عملی مورد رضایت خداوند انجام دهند …