جستجوی دانش

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: مَن کانَ فی طَلَبِ العِلمِ کانَتِ ‏الجَنَّهُ فی طَلَبهِ؛

هرکس در پی آموختن دانش باشد، بهشت در پی اوست

Share