دسته: سرمایه گذاری

  • چرا غریبه؟

    چرا بین غریبه و آشنا آدم باید غریبه رو بیشتر دوست داشته باشه ؟ چه سوالیه آخه!

  • حل مساله ریاضی؟

    به ظاهر بینهایت منهای بی نهایت صفر نمیشه! اما اینکه چرا باید تو شش سالگی این مساله مهم باشه مساله ی مهمتریه !