منطق اصلاح طلبی

دو تن از مریدان از شیخ خود، پرسیدند :
منطق چیست؟
شیخ گفت :
دو مرد پیش من می آیند ؛ یکی تمیز و دیگری کثیف ؛ من به آنها پیشنهاد میکنم حمام کنند ؛ شما فکر میکنید کدامیک این کار را انجام دهند ؟
هردو شاگرد جواب دادند : مسلما کثیفه ،،،
شیخ گفت : نه ؛ تمیزه ؛ چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر آنرا نمی داند ؛ پس چه کسی حمام می کند؟
شاگردها می گویند : تمیزه
شیخ جواب داد : نه ؛ کثیفه ؛ چون او به حمام احتیاج دارد ؛ پس کدامیک حمام می کنند ؟
شاگردها گفتند : کثیفه
شیخ گفت : نه ؛ هر دو ؛ تمیزه به حمام عادت و
کثیفه به حمام احتیاج دارد ؛ بالاخره کدام حمام میکند ؟
شاگردان با سردرگمی جواب دادند : هر دو
حکیم این بار توضیح می دهد : نه ؛ هیچکدام ؛ چون کثیفه به حمام عادت ندارد و تمیزه هم نیازی به حمام کردن ندارد …
شاگردان با اعتراض گفتند :
ما چطور می توانیم تشخیص دهیم ؟
هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم درست است !!
استاد در پاسخ گفت :
خب پس متوجه شدید ؛

این یعنی : ” منطق ”

« خاصیت منطق بسته به این است که چه چیزی را بخواهی ثابت کنی »

این منطق بعضی آدم هاست

 

Share

سند ۲۰۳۰

روحانی (اولین کنفرانس خبری):
فریبکاران تلاش کردند به مردم بگویند دین مردم در خطر است. تلاش کردند بگویند سند ۲۰۳۰ علیه دین مردم است. مردم ما متدین هستند، اما این دروغ ها کارگر نیفتاد!

رهبر انقلاب (۱۷ اردیبهشت):
اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی (۲۰۳۰)، معنا ندارد

Share