نتیجه قهرمانی چهارشنبه

مسابقه قهرمانی شطرنج جهان ۲۰۱۸ ، “مگنوس کارلسن” – “فابیانو کاروانا”

🔷با توجه به تساوی دو بازیکن در مجموع ۱۲ دیدار کلاسیک دیدارهای تکمیلی به صورت ذیل برگزار خواهند شد :

🔶ابتدا ۴ بازی با کنترل زمان ۲۵ دقیقه به علاوه افرایش ۱۰ ثانیه به ازای هر حرکت برگزار خواهد شد. درصورت تساوی مجدد، دو بازی برق آسا با کنترل زمان ۵ دقیقه به علاوه ۳ ثانیه برگزار خواهد شد در صورت تداوم تساوی، دو بازی برق آسای دیگر برگزار خواهد شد و در نهایت یک بازی مرگ ناگهانی با کنترل زمان ۵ دقیقه برای سفید و ۴ دقیقه برای سیاه برگزار خواهد شد که در صورت تساوی بازیکن دارنده مهره سیاه ، قهرمان جهان لقب خواهد گرفت.

🔷مجموع جوایز ۱ میلیون یورو خواهد بود که سهم قهرمان ۶۰ درصد و سهم نایب قهرمان ۴۰ درصد از جوایز خواهد بود.در صورتی که دیدارهای تکمیلی تعیین کننده قهرمان جهان باشد، سهم قهرمان به ۵۵ درصد کاهش خواهد یافت.

Share