ای داد از عشق:دی

به آسانی در یک دقیقه می توان یک نفر را خرد کرد، می توان در یک ساعت یک نفر را دوست داشت، می توان در یک روز عاشقش شد، اما یک عمر طول می کشد تا بتوان یک نفر را فراموش کرد

 

Share

پاییز

زیبا ترین گل با اولین باد پاییزی پرپر شد. با وفاترین دوست به مرور زمان بی وفا شد. این پرپر شدن از گل نیست از طبیعت است و این بی وفایی از دوست نیست از روزگار است.

Share

خوشحالی؟

۵ دلیل برای خوشحال بودن: ۱-داشتن دوست خوبی مثل من ۲-داشتن دوستی مثل من ۳-فقط داشتن من ۴-داشتن من ۵-من

Share