میراث فرهنگی

فردا روز موزه و میراث فرهنگی است ( عتیقه روزت مبارک )

(از این به بعد افلاینهای جالب رو در قالب دسته بندی یاهو مسنجر اینجا میزارم )

Share

امروز با حافظ

به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم**** بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد***** به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم
چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق**** که در هوای رخت چون به مهر پیوستم
بیار باده که عمریست تا من از سر امن**** به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم
اگر ز مردم هشیاری ای نصیحتگو**** سخن به خاک میفکن چرا که من مستم
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست**** که خدمتی به سزا برنیامد از دستم
بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت**** که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم
Share