چه میکنه شاهد

مییگما چه میکنه این شاهد ! دمش غیژ . چه حالی داد به این الونک

خدایشش هیچی مثل یه رفیق خوب نمیشه . البته منکر خوب بودن ذغال و تاثیرش هم نیستما 

 دست سایان عزیز هم درد نکنه که واقعا طرح قشنگی برای این سایت زد .

Share

بیست سال بعد در اون روز !

یادش سبز زمانی بود واسه خودمون کسی بودیم . به ما میگفتن حاجی الان ۲۰ سالی از اون موقع میگذره و من هنوز بیکارم و از سربازی فرار میکنم . الان پستهام تو پی تی به ۸۰۰۰۰ رسیده . ۱۰ سال دیگه جشن ۱۰۰۰۰۰ تایی ها رو میگیرم و پی تی رو میبوسم و میزارم تو ارشیو ذهن خستم .

Share