دیگه خسته شدم خو !

بردار محمد اصفهانی میگه : دیگه از خستگیهام خسته شدم.واسه هر کی دل من تنگ میشه تا میفهمه دلش از سنگ میشه . دوستی از رو زمین پاک شده . مردی و مردونگی خاک شده
دیگه بسه انتظار . ابر رحمت به سر دنیا ببار . شب تاره شب تار ,اسمون خورشید و بردار و بیار

Share

اخرین اپدیتهای انتی ویروسها

سلام .
خوب امروز میخوام لینک اخرین اپدیتهای انتی ویروسهای مختلف رو اینجا بزارم .
یاداور هم میشم که یک انتی ویروس اپ دیت نشده به هیچ دردی نمیخوره

Share