ماه: می 2018

  • خسته نباشید!

    حالمان خسته است اما دلمان خوش . بر مسببش لعنت!

  • تب واکسن یکسالگی

    از نکات قابل توجه برای والدین در واکسن یکسالگی اینه که این واکسن برعکس واکسنهای قبلی واکنش فوی نشون نمیده و تقریبا بچه بعد از یکهفته تا 10 روز بعد به صورت خفیفی بیحال میشه و تب میکنه.