ماه: آگوست 2019

  • چرا دست دوم نخریم؟

    حکایت دست دوم نخریدن تقریبا موارد شفافی براش وجود داره . یک اینکه خوب حالا اینکه دست دوم بوده دست خانم دکتری بوده که صبح تا شب با سیستمش سولیتر بازی میکرده یا دست یا بچه ای بوده که صبح تا شب باهاش بازی میکرده یا دست یک کاسبی بوده که باهاش نرم افزار حسابداری…