ماه: سپتامبر 2019

  • هواپیمایی زاگرس مروج بی غیرتی؟

    چیزی که امثال بی بی سی و صدای امریکا تبلیغ میکنند تا زنان و دختران ایرانی بی حجاب باشند و بی پروا این بی حجابی رو تبلیغ کنند ، مساله تازه و عجیبی نیست ! انتظاری هم غیر این از این شبکه ها نیست . اما نکته عجیب اینه که تو هواپیمایی های داخلی برای…