ماه: دسامبر 2019

  • مرثیه ای برای یک رویا!

    پرده اول : یک باخت خیلی کم اهمیت و نزدیک به قهرمان جهان! در یک مسابقه اینترنتی کاملا بی اهمیت . قهرمان جهان تو اون مسابقه از علیرضا به عنوان یک آدم باهوش یاد میکنه. پرده دوم : یک مسابقه غیر رسمی اینترنتی دیگه با قهرمان حال حاضر مسابقات فیشر رندوم که طی اون مسابقه…

  • گر صبر کنی؟

    سوالی که میشه آدم از خودش بپرسه اینه . همیشه صبر بهترین و جامعترین راه حله؟ به نظرم هم آره هم نه ! صبر بر لحظات گاهی واجبه ! اما برای عددهای طولانی روزها شاید گاهی نباید صبر کرد! گاهی باید عجله کرد. نمیدونم درستی و غلطیشو!