ماه: نوامبر 2020

  • کرونا بدون بازگشت

    حالا یکم کلی میگم که کرونا واقعا خیلی از مشکلات اقتصادی رو به خیلی از صنف ها وارد کرد . در مضراتش واقعا شکی نیست . اما کرونا میتونه سبک زندگی ما ادمها رو کمی اصلاح کنه . عروسی ها و عزا ها رو میشه تو قبل از کرونا و در زمان کرونا مقایسه کرد…

  • تفاوت کرونا و مریضی های دیگر

    شخص یا اشخاصی که با شما درگیر کرونا میشند میتونند آدمهای تاثیر گذاری تو زندگیتون باشند . به خصوص هر چه سطح درگیری بالاتر باشه شما میتونید امیدوار باشید که اون افراد پشتیبانهای واقعیتون تو زندگی هستند. در واگیر دار بودن این بیماری شکی نیست به خصوص از مهر به اینور قدرت انتقال چندین برابر…

  • کرونا درد است ؟

    مهمترین نکته و بدترین قسمت کرونا واگیر دار بودن شدید بیماری است . یعنی اگر کرونا داشته باشی یک بیماری ساده نداری که به راحتی بتونی با دیگران تعامل داشته باشی و نهایتا بدونی که آخر این بیماری چی میشه و خودتی و خودت . در حقیقت وقتی کرونا میگیری اولین چیزی که میتونه ادم…