ماه: ژوئن 2022

  • رحمت خدا

    امام حسین (ع) فرمود: «گریستن چشم‏ها و ترسیدن قلب‏ها، رحمتی از جانب خداست».