دسته: ولایت فقیه

  • شیعه باشی و ولایت پذیر نباشی

    اصلا عنوانش تناقض داره . شیعه یعنی قبول داشتن امامت و ولایت علی . شیعه یعنی بپذیری که پیامبر تو روز غدیر ولایت رو به علی داد و گفت باید از این به بعد همونطور که من رهبر شما بودم ، رهبری علی رو بپذیرید. حالا ما سالهاست اشک و ناله و آه میکشم که…

  • حکم بازی پاسور

    حكم بازی پاسور مطابق با فتاوای رهبرانقلاب 🔹بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟ 🔸بازى با چيزى که عرفاً از آلات قمار محسوب می‌شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

  • کار فرهنگی