دسته: کرونا

  • تفاوت کرونا و مریضی های دیگر

    شخص یا اشخاصی که با شما درگیر کرونا میشند میتونند آدمهای تاثیر گذاری تو زندگیتون باشند . به خصوص هر چه سطح درگیری بالاتر باشه شما میتونید امیدوار باشید که اون افراد پشتیبانهای واقعیتون تو زندگی هستند. در واگیر دار بودن این بیماری شکی نیست به خصوص از مهر به اینور قدرت انتقال چندین برابر…

  • کرونا درد است ؟

    مهمترین نکته و بدترین قسمت کرونا واگیر دار بودن شدید بیماری است . یعنی اگر کرونا داشته باشی یک بیماری ساده نداری که به راحتی بتونی با دیگران تعامل داشته باشی و نهایتا بدونی که آخر این بیماری چی میشه و خودتی و خودت . در حقیقت وقتی کرونا میگیری اولین چیزی که میتونه ادم…

  • کرونا یک فرصت یا یک تهدید

    کرونا فرصت یا تهدید اواسط خرداد بود جایی که کم کم داشت اوضاع خوب پیش میفرفت و کم کم باور کردیم کرونا رو شکست دادیم داشتم به این فکر میکردم که یک چیزی راجب این کرونا بنویسیم و از مزایاش بگم ، بعد که یکم فکر کردم دیدم خوب من که هنوز دچارش نشدم از…