دسته: طنز و قاه قاه

  • اعتراض بازیکنان لیگ برتر به نوبخت!

    اعتراض بازیکنان لیگ برتر به سخنان دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور

  • بچه های مردم

    داشتم یکی از پست هامو واسه مامانم میخوندم درحالیکه خودم از خنده اشک میریختم ، وقتی تموم شد به مامانم نگاه کردم ؛با تاسف گفت : بچه های مردم دکتر مهندس شدن ، بچه ی منم دلقک

  • طوطی

    یارو طوطی سخنگو میخره میبره خونه میزارتش روی تاب،تکونش میده میگه:عزیزم بگو سلام! طوطی میگه: نکن الاغ میفتم😂😂😂