ماه: آوریل 2006

  • خداحافظ گفتگوي ازاد

    يادش سبز پارسال همين موقع ها . يادتونه با رضا و دفي و اسپيرو چه ميكرديم تو پي تي ؟ يادتون مياد با بحريني چه تاييد ميشه ها كه نميگفتيم پارسال سال خيلي خيلي خوبي بود اما با يك مديريت ابلهانه به گند كشيده شد . يادمه يه روز رفتم پي تي ديدم همه عصبي…

  • خداحافظ كافه كافكا

    روز اولي كه واردش شديم احساس ارامش خاصي بهم دست داد . فهميدم اينجا پايگاهي براي رفاقتهاي بيشتر خواهد بود. انگار همين ديروز بود كه با ارا رفتيم و طرحهاي شهرام رو راجب كافه ميشنيديم . روز خوبي بود قرار بود 2 روز بعدش با بچه هاي سايت اولين ميتينگ رو تو اين كافه برگزار…

  • اگاه باش كه !

    افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ حظ فراوان مي برند