ماه: آوریل 2006

  • خداحافظ گفتگوی ازاد

    یادش سبز پارسال همین موقع ها . یادتونه با رضا و دفی و اسپیرو چه میکردیم تو پی تی ؟ یادتون میاد با بحرینی چه تایید میشه ها که نمیگفتیم پارسال سال خیلی خیلی خوبی بود اما با یک مدیریت ابلهانه به گند کشیده شد . یادمه یه روز رفتم پی تی دیدم همه عصبی […]

  • خداحافظ کافه کافکا

    روز اولی که واردش شدیم احساس ارامش خاصی بهم دست داد . فهمیدم اینجا پایگاهی برای رفاقتهای بیشتر خواهد بود. انگار همین دیروز بود که با ارا رفتیم و طرحهای شهرام رو راجب کافه میشنیدیم . روز خوبی بود قرار بود ۲ روز بعدش با بچه های سایت اولین میتینگ رو تو این کافه برگزار […]

  • اگاه باش که !

    افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ حظ فراوان می برند