دل خوشها بفرمایید تو جزیره شخصی

فرض کن نعمتهای زیادی داری ، پول و خونه و زن و بچه خوب و پدر و مادر و برادر و خواهر و .. . اینها نعمتند و دلخوش کننده ، اما اگر ما آدمیم ؛ نیاز داریم که با دیگران در ارتباط باشیم و شاید همه ی دیگران دل خوشی نداشته باشن. اینجاست که دل خوش بودن خود ادم هم کارکرد خاصی نداره . اگر دل خوش میخوای برو تو جزیره شخصیت و با آدمها در ارتباط نباش.مشکلات دیگران مشکلات ما اگر نباشه ، عنوان آدم بودن یک عنوان سنگینیه! بیخیالش شو.

Share

به وقت میگرن

وقتی میگرن میخواد که اذیت کنه اونجاست که ادم کم کم احساس میکنه باید تسلیم بشه.میگرن نه دردش مثل زایمانه و نه سنگ کلیه . خیلی کمتره اینطور که بقیه تعریف میکنن. ولی من واقعا دیگه حوصله اش رو ندارم. از دستش خسته شدم

Share