Feed on
Posts
Comments

حکم بازی پاسور

حکم بازی پاسور مطابق با فتاوای رهبرانقلاب

🔹بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟
🔸بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب می‌شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

FacebookTwitterGoogle+اشتراک گذاری

بچه های مردم

داشتم یکی از پست هامو واسه مامانم میخوندم درحالیکه خودم از خنده اشک میریختم ، وقتی تموم شد به مامانم نگاه کردم ؛با تاسف گفت :

بچه های مردم دکتر مهندس شدن ، بچه ی منم دلقک

رزق و روزی

از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخرالزمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟

فرمودند: به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است.

 

 

Older Posts »