ماینینگ آری یا خیر ؟ زشت یا زیبا؟

هنوز جواب دقیق و درستی برای این مساله پیدا نکردم . اما معایب و مزایای این کار به نظرم بیشتر از حد تصورات من بوده و هست . شاید یکم زمان اگر بگذره بتونم بهتر این مساله رو قضاوت کنم و حتی به دیگران توصیه کنم.

Share