هواپیمایی زاگرس مروج بی غیرتی؟

چیزی که امثال بی بی سی و صدای امریکا تبلیغ میکنند تا زنان و دختران ایرانی بی حجاب باشند و بی پروا این بی حجابی رو تبلیغ کنند ، مساله تازه و عجیبی نیست ! انتظاری هم غیر این از این شبکه ها نیست . اما نکته عجیب اینه که تو هواپیمایی های داخلی برای مهماندار جماعت مهمه که بچه شما اگر صندلی جدا داره کمر بند همراه نبنده و کمر بند مستقل ببنده چون قانونه ! اما برای همون مهماندار و هواپیمایی مهم نیست که یک خانم خلاف قوانین کشوری و نه فقط هواپیمایی از اول پرواز تا آخر پرواز حجاب نداشته باشه . هواپیمایی زاگرس بهتره یک فکری به حال این بدبختی و بی غیرتی خودش بکنه . پرواز های خارجی رو شنیده بودم . اما توی ۲ تا پرواز داخلی هواپیمایی زاگرس به وضوح میدیدم که مهماندارهای مرد از این مساله ناراضی که نبودن هیچ و کاملا هم راضی بودن! و از طرفی مهماندارهای زن هم وضعیت خودشون دست کمی از طرف بیحجاب آنچنان نداشت و به وضعیت موجود لبخند میزدن! .جالب تر اینکه قابلیتی برای پیگیری این مساله نه در سایت هواپیمایی کشوری وجود داره و نه در سایت هواپیمایی زاگرس!

Share

خاطره ای از آناند

خاطره ای جالب از آناند:

روزی در قطار نشسته بودم، مرد متشخصی در کوپه من بود. بعد از مدتی سر صحبت را با من باز کرد و گفت:”شغلت چیست؟” نگاهی به او کردم و گفتم من شطرنج بازی میکنم. آن مرد به تصور اینکه نتوانسته منظورش را به من بفهماند مجددا پرسید: “بله ولی شغلت چیست؟ پدرت بیزینس مشخصی دارد؟”

من پاسخ دادم:”خیر فقط شطرنج بازی میکنم.” مرد پس از چند دقیقه کلنجار رفتن با خودش گفت: “خب..البته شطرنج.. خیلی هم خوب است ولی برای کسی مثل ویشوانتان آناند. اما درباره کسی مثل تو.. بعید می دانم!”

آناند خودش را به آن شخص معرفی نکرد اما برای اولین بار فهمید که در زندگی اش به چیز ارزشمندی دست یافته است.

Share