دسته: عمومی

  • فضیلت نماز اول وقت

    امام رضا علیه السلام فرمودند: اذان بگو. عرض کردم: منتظر رسیدن و ملحق شدن بعضی از یاران هستیم که بیایند. حضرت فرمود: خدا تو را بیامرزد، نماز را از اول وقت بدون عذر به تاءخیر نیانداز. بر تو باد خواندن نماز در اول وقت. راوی گفت: پس اذان گفتم و نماز خواندیم. نمازی که امام […]

  • سخن غیر خدا

    حضرت علی (ع) هر سخنى که در آن یاد خدا نباشد لغو است، و هر سکوتى که با اندیشیدن همراه نباشد سهو است، و هر نگاهى که در آن پند آموزى نباشد لهو است.

  • به چه چیز نگاه کنیم؟

    پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : النَّظَرُ فی ثَلاثَهِ أشیاءَ عِبادَهٌ : النَّظَرُ فی وَجهِ الوالِدَینِ ، و فی المُصحَفِ ، و فی البَحرِ .  نگریستن در سه چیز عبادت است : نگاه کردن در روى پدر و مادر، و در قرآن، و در دریا .