بفرما کالباس!

بنمایه اصلی این خبر تارنماهای خبری معتبر همچون تارنمای “تابناک” می باشد :
فرستنده این خبر (آیدا دستیاری) گفته است : پیش از این از دیگران شنیده بودم
ولی باور کردنش کمی سخت بود تا اینکه این رخداد برای یکی از آشنایانم که خانمی
است و ١٠٠%‌ بهش اطمینان دارم پیش آمد:
چند روز پیش این خانم با شوهرش در منطقه چیذر تهران با ماشین حمل مواد(مثل
ماشینهای مخصوص حمل مرغ و گوشت)تصادف میکنند…راننده ماشین بزرگ که مقصر بوده
به دوست ما میگوید یک میلیون تومان به شما میدهم ولی به پلیس اطلاع ندهید!!!
اگر مبلغ خسارت کمتر از این شد بعد با من تماس بگیرید تا پس بگیرم و اگر هم
بیشتر شد به شما پرداخت خواهم کرد!!!
دوست من و شوهرش به موضوع مشکوک میشوند چون ظاهر راننده اینقدر ثروتمند بنظر
نمیرسید که یک میلیون تومان به آنها بدهد (خسارت ماشین هم خیلی کمتر از این
بوده).زنگ میزنند پلیس راهنمایی رانندگی میاید و خلاصه مشکوک میشود از راننده
میخواهند درب پشت را باز کند که راننده میگوید شما مجوز بازرسی ماشین من را
ندارید اینها هم زنگ میزنند پلیس ١١٠ با مجور میاید….خلاصه ماشین را باز
میکنند و با جسد پوست کنده حدود ١٠٠٠ گربه بدبخت مواجه میشوند!!!!!دوست ما از
حال میرود و راه اورژانس بیمارستان میشود….مامور ١١٠ هم با دیدن منظره لگد
محکمی به راننده میزند و تا آنجاییکه دوست من و شوهرش میفهمند راننده اعتراف
میکند که گربه ها را برای تهیه همبرگر به محلی میبرند!
آیدا دستیاری : تازه می فهمم که بیخود نیست گربه های محله های مختلف ناغافل
غیبشان میزند!
اداره استاندارد استان تهران اقدام به نمونه برداری ۲۶ نمونه سوسیس و کالباس و
همبرگر ازمراکز عرضه و فروشگاه های زنجیره ای نموده و این نمونه ها از نظر
منشاء بافت گوشتی مورد آزمون قرار گرفت.از بیست نمونه سوسیس و کالباس متأسفانه
۱۸ مورد نامنطبق بوده اند .موارد
مردودی نشان می دهد که تولیدکنندگان از چربی صفاقی( چربی موجود در دستگاه
گوارش ولابه لای روده ها ) غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسی و ریه ، عروق، رگ
و اعصاب و بافت پیوندی ( پوست رگ و پی و چربی ضایعات گوشتی) یعنی بافت هایی
خاص که عضله نیستند و تولیدکنندگان طبق استاندارد ملی مجاز به استفاده از این
بخش از لاشه دام درتولید فرآورده های گوشتی نیستند استفاده شده است.
نام های ایشان که تولید با استفاده از بافت های غیر مجاز داشته اند:
۱-کالباس خشک تیکه ای ۶۰ درصد شام شام
۲- کالباس خشک ۶۰ درصد آندره
۳- کالباس خشک ۶۰ درصد مروارید سفید گلبرگ
۴- کالباس خشک دانمارکی ۶۲ درصد سولیکو(کاله تهران)
۵- کالباس خشک ۶۰ درصد آرکا
۶- کالباس خشک مارتادلا ۵۰ درصدآرشاک ( کیلا)
۷- کالباس خشک ۶۰ درصد صنوبر
۸- کالباس لیوز ۵۵ درصد دارا (راجی)
۹- سوسیس آلمانی ۴۰ درصد شوکا طعام
۱۰-کوکتل گوشت سولیکو ۵۵ درصد کاله تهران
۱۱-سوسیس کوکتل ۵۵ درصد شام شام
۱۲-سوسیس آلمانی ۴۰ درصد گوشتیران
۱۳-کوکتل ۵۵ درصد مروارید سفید گلبرگ
۱۴-کوکتل ۶۰ درصد آرشاک (کیلا)
۱۵-سوسیس آلمانی ۴۰ درصد ماسیس
۱۶-سوسیس آلمانی ۴۰ درصد آدلی
۱۷-سوسیس آلمانی ۴۰ درصد صنوبر
۱۸-همبرگر معمولی ۶۰ درصد کابی آمل
روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

Share

بهار

روزی مردی کور روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: « من کور هستم لطفا کمک کنید ». روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد.
عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدمهای خبرنگار او را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید،که بر روی آن چه نوشته است؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده میشد:
امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم

Share