ماه: مارس 2012

  • بفرما کالباس!

    بنمایه اصلی این خبر تارنماهای خبری معتبر همچون تارنمای “تابناک” می باشد : فرستنده این خبر (آیدا دستیاری) گفته است : پیش از این از دیگران شنیده بودم ولی باور کردنش کمی سخت بود تا اینکه این رخداد برای یکی از آشنایانم که خانمی است و ١٠٠%‌ بهش اطمینان دارم پیش آمد: چند روز پیش […]

  • بهار

    روزی مردی کور روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو خوانده میشد: « من کور هستم لطفا کمک کنید ». روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت نگاهی به او انداخت فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و […]

  • کمک نکنید!