دست و پا زدن

راستش من از دست و پا زدن برای به دست اوردن یه سری چیزا دل خوشی ندارم . هر چی این دست و پا زدن مادی تر باشه طبیعتا اعصاب خوردکن تر میکنه من رو . هدف و آرمان و آرامش رو بهم میزنه . دنبال یک راه برای ارامش هستم هر چی معنوی تر بهتر

Share