دسته: معماری

  • Pritzker Architecture Prize

    به نام قادر هستی   جایزه معماری پریتزکِر (به انگلیسی: Pritzker Architecture Prize) جایزه‌ای است که هرساله از سوی بنیادهایت به یک معمار زنده اعطا می‌گردد. این جایزه که در سال ۱۹۷۹ از سوی جی آ. پریتزکر (A. Pritzker) پایه گذاشته شده و توسط خانواده پریتزکر مدیریت می‌شود، برترین جایزه معماری در جهان بشمار می‌آید.جایزه…

  • اگر هنرمندان معمار بودند :دی

    +   —>     + —>   + —>                see others here : ARCHDAILY

  • معماری فصل ها

    بسم الله الرّحمن الرّحیم فصل ها معماری خدایند برای ما . چقدر این خالق عظیم است .. زبان قاصر . باید آموخت : بهار : سبز / صدای گنجشک ها / بوی خوش / هوای مطلوب / بارون … زیبایی . تابستان : زرد / میوه /گرما / نور مستقیم خورشید … زیبایی . پاییز:…