دسته: آرامش درون

  • به وقت میگرن

    وقتی میگرن میخواد که اذیت کنه اونجاست که ادم کم کم احساس میکنه باید تسلیم بشه.میگرن نه دردش مثل زایمانه و نه سنگ کلیه . خیلی کمتره اینطور که بقیه تعریف میکنن. ولی من واقعا دیگه حوصله اش رو ندارم. از دستش خسته شدم

  • خدایا شکرت

    خدایا برای همه ی لطفهات به من و خانواده ام شکرت .

  • خسته نباشید!

    حالمان خسته است اما دلمان خوش . بر مسببش لعنت!