دلیلی برای ناامیدی نیست

فرآیند و پیشرفت ها شاید کند باشه ، شاید مشکلات بیش از اندازه باشه ، شاید خیلی چیزا این وسط درست و کامل پیش بینی نشده باشه اما اصل بر پیشرفت گذاشته شده و نه درجا زدن . پس دلیلی برای ناامیدی نیست.

Share

به وقت میگرن

وقتی میگرن میخواد که اذیت کنه اونجاست که ادم کم کم احساس میکنه باید تسلیم بشه.میگرن نه دردش مثل زایمانه و نه سنگ کلیه . خیلی کمتره اینطور که بقیه تعریف میکنن. ولی من واقعا دیگه حوصله اش رو ندارم. از دستش خسته شدم

Share