ماه: فوریه 2021

  • فضیلت ماه رجب

    امام كاظم عليه السلام :رجب ماه بزرگى است كه خداوند [پاداش] نيكى ها را در آن دو چندان و گناهان را پاك مى كند.