ماه: فوریه 2021

  • فضیلت ماه رجب

    امام کاظم علیه السلام :رجب ماه بزرگى است که خداوند [پاداش] نیکى ها را در آن دو چندان و گناهان را پاک مى کند.