بایگانی دسته: سخن بزرگان

اينم سخن بزرگان بيد . از شاعران بگير تا پيامبران.

فراموش نکن

دو چیز را فراموش نکن: یاد خدا و یاد مرگ.دو چیز را فراموش کن : بدی دیگران در حق تو و خوبی تودر حق دیگران چهار چیز را نگه دار : گرسنگیت را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع ، دلت را سردر نماز .چشمت در خانه ی دوست …