ماه: مارس 2007

  • سال ۲۶ ام

    شرمنده نبودم مدتها . راستش نوشتن انگیزه میخواد که من انگیزه ای براش پیدا نکردم .راستش نمیدونم از چی یا کی بنویسم .:دی همین رو میگم که به ۲۶ سالگی رسیدیم و همچنان دغدغه های سال پیش باقی مونده . تغییری ایجاد نشده . غیر از این که یک زندگی رو به فنا دادیم رفت…