سال ۲۶ ام

شرمنده نبودم مدتها . راستش نوشتن انگیزه میخواد که من انگیزه ای براش پیدا نکردم .راستش نمیدونم از چی یا کی بنویسم .:دی

همین رو میگم که به ۲۶ سالگی رسیدیم و همچنان دغدغه های سال پیش باقی مونده .

تغییری ایجاد نشده . غیر از این که یک زندگی رو به فنا دادیم رفت پی کارش که البته مقصرش شاید شخص ثالثی بود  و چتد تا رفیق خوب گیر اوردیم که البته جای کلی شکر داره زندگی همچنان بر چرخ پنچر میچرخد :دی

شب خوش :دی.

Share