ماه: مارس 2006

  • یک توصیه

    اگر کلید قلبی رو نداری قفل نکن. به چشمان کسی نگاه نکن اگه دروغ خواهی گفت.به کسی سلامی نده اگه خداحافظی در پیش است.دست کسی را نگیر اگر رها خواهی کرد.به کسی نگو دوستت دارم اگر دیگری در فکرت هست

  • بن بست ۸۴

    سلام خوبید ؟ امشب از خودم میخوام بگم .