دوربین چیه

-آقای مجری: «اصلاً میدونی دوربین چیه؟»
-فامیل دور: «آقای مجری هه ه ه ه ه چه حرفایی می‌زنید! نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دسته مردم … یکی از اجداد ما که توی شهر دور زندگی می‌کرد از دور رفت بیرون خیلی هم دور شد برای این که دور رو بببینه این دستگاه رو ساخت …»

Share

دو راهی

دو راهی؟

اگر بین دو راهی گیر کردید راه دوم رو انتخاب نکنید . هر چند راه اول به نظر منطقی نرسه اما معمولا راه دوم راه غیر منطقی تریه . چرا ؟ خوب دلیل خاصی نداره . حتما نباید هر چیزی که من میگم دلیل و منطق پشتش باشه؟!

Share