ماه: می 2023

  • شک در قیامت؟

    اى مردم! اگر درباره ى قیامت شک دارید (با دقّت در وجود خود، شکّ خود را برطرف کنید،) ما شمارا از خاک آفریدیم (مواد غذایى خاک از طریق غذا به صورت نطفه در آمد) سپس از نطفه، سپس (به صورت) خون بسته شده، سپس (به صورت چیزى مانند) گوشت جویده شده که بعضى خلقت کامل […]

  • چرا غریبه؟

    چرا بین غریبه و آشنا آدم باید غریبه رو بیشتر دوست داشته باشه ؟ چه سوالیه آخه!

  • حل مساله ریاضی؟

    به ظاهر بینهایت منهای بی نهایت صفر نمیشه! اما اینکه چرا باید تو شش سالگی این مساله مهم باشه مساله ی مهمتریه !