سلاح شیطان

عجله سلاحی است در دست شیطان که آن را به جان آدمیزاد می‌اندازد تا تحقیرش را به چشم ببیند…

 

Share