ماه: فوریه 2023

  • مراقبت از چشم

    حضرت علی (ع) : كسى كه [عنانِ] چشم خود را رها كند، زندگى اش را به زحمت اندازد؛ كسى كه نگاه هايش پياپى باشد حسرت هايش بپايد.