ماه: ژوئن 2006

  • بدانیم

    بدانیم همه امده ایم که بهم کمک کنیم و بعد هم همه باهم یا که تک تک برویم . بدانیم که اگر کمکی توانستیم بکنیم و نکردیم چیزی رو از دست ندادیم اما اگر کمکی توانستی بکنیم و کمک کردیم دلی را شاد کردیم . بدانیم هیچ کار مثبتی بی پاداش نخواد بود . اندکی…

  • گذر عمر

    نمیدونم چی باعث میشه که اینقدر زود زمان بگذره . اما میتونم بگم که دوست داشتم تو سن ۱۶ سالگی اینجوری مینوشتم : ” لحظه ها به سرعت می روند وتنها یادی از آنها باقی می ماند بعد از مدتی یادها هم می رود و دیگه هیچ چیز باقی نمی مونه. هر سال بزرگ تر…

  • ملی پوشان خوش باشید !

    خوب به سلامتی و با کمال غرور تونستیم از انگولا یه مساوی بگیریم و با کمال پرویی در قعر جدول گروه چهارم از جام جهانی ۱۸ خداحافظی کنیم . جهت تقدیر از ملی پوشان چند پیشنهاد رو داشتم که همینجا اعلام میدارم . باشد که گوش دادکان برسد. ۱-سوار کردن غیور مردان عزیز بر هواپیمای…