گر صبر کنی؟

سوالی که میشه آدم از خودش بپرسه اینه . همیشه صبر بهترین و جامعترین راه حله؟

به نظرم هم آره هم نه ! صبر بر لحظات گاهی واجبه ! اما برای عددهای طولانی روزها شاید گاهی نباید صبر کرد! گاهی باید عجله کرد. نمیدونم درستی و غلطیشو!

Share

با سواد باشیم ؟

علم بهتر است یا ثروت رو ولش! چون پول خیلی مهمه ! اما اگر قرار شد با مثلا علمت پول در بیاری سعی کن سوادت رو بالا ببری! خیلی خسته کننده است میبینی که آدمهای بی سواد دور و برت رو پر میکنن از اطلاعات غلط و مشتری رو با دروغ و بی اطلاعی به خرید وادار میکنند.

Share

زمانی برای برنده بودن

ظاهر قضیه آدمها با باطنشون گاهی خیلی تفاوت داره.آدمها گاهی به ظاهر خسته اند و حال و حوصله هیچی ندارند اما در باطن از همه چیز راضی هستن.

برعکسش هم همینطور. ظاهر داستان مهمه اما نه به اندازه باطن داستان.

اگر راضی بودی از حالت و تونستی شکر راضی بودنت رو هر روز پیش خدا داشته باشی برنده ای

Share