ماه: مارس 2023

  • به چه چیز نگاه کنیم؟

    پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : النَّظَرُ فی ثَلاثَهِ أشیاءَ عِبادَهٌ : النَّظَرُ فی وَجهِ الوالِدَینِ ، و فی المُصحَفِ ، و فی البَحرِ .  نگریستن در سه چیز عبادت است : نگاه کردن در روى پدر و مادر، و در قرآن، و در دریا .