لحظه های بچگی

بهش میگم بیا این ماشین اتش نشانیه . ببین چه قشنگه

چند ثانیه ای نگاهش میکنه میگه اره خوبه .

میگم میخوای بریم باهاش بازی کنیم

میگه نه بریم جارو بنفشه رو پیدا کنیم.

به وقت خرداد ۹۹

Share