ماه: مارس 2008

  • با من تماس بگیرید

    اگه به مشورت نیاز داری ، برایم نامه بنویس . اگه به یه دوست احتیاج داری بهم زنگ بزن ، اگه می خوای تنها نباشی بیا کنارم ، اگه پول نیاز داری . . . . . مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد .

  • تا تورو دیدم

    وقتی دیدمت دست و پامو گم کردم بدون هیچ حرکتی به هم خیره شدیم . . . تا اینکه اومدی طرف من . . . با تمام وجود اسم تو را فریاد زدم . . . . . . . . . . . . . . مو مو موش !

  • پرواز