با من تماس بگیرید

اگه به مشورت نیاز داری ، برایم نامه بنویس . اگه به یه دوست احتیاج داری بهم زنگ بزن ، اگه می خوای تنها نباشی بیا کنارم ، اگه پول نیاز داری
.
.
.
.
.
مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد .

Share

تا تورو دیدم

وقتی دیدمت دست و پامو گم کردم
بدون هیچ حرکتی به هم خیره شدیم . . .
تا اینکه اومدی طرف من . . .
با تمام وجود اسم تو را فریاد زدم . . .
. . . . . . . . . . .
مو مو موش !

Share