ماه: اکتبر 2006

  • mediaplayer جدید رسید!

    سلام خوبید ؟ میبینم که media player 11 فاینالش رسیده و شما خوشحالید :دی خوب باشید تا اموراتتون بگذره :دی همین :دی این واسه ۳۲ بیتی : http://download.microsoft.com/download/0/9/5/0953e553-3bb6-44b1-8973-106f1b7e5049/wmp11-windowsxp-x86-enu.exe اینم واسه ۶۴ بیتی : http://download.microsoft.com/download/3/0/8/3080c52c-2517-43de-bdb4-b7eafd88f084/wmp11-windowsxp-x64-enu.exe ها همین دیگه :ِدی

  • مرورگرها

    سلام خوبید ؟ خوب میبینم که من از بس درس و مشق دادم بهتون خسته شدید :دی . گفتم این پست رو بزنم یکم از دور زندگی بریم تو دور اینترنت و اینها اول اینکه خبر خوبی که در این چند روزه بوده این بوده که نسل جدید مرورگرهای IE , FF ارائه شدند . […]

  • وداع

    برگ تحویل می‌کند رمضان *** بار تودیع بر دل اخوان یار نادیده سیر، زود برفت *** دیر ننشست نازنین مهمان غادر الحب صحبهالاحباب ***فارق‌الخل عشره الخلان ماه فرخنده، روی برپیچید ***و علک السلام یا رمضان الوداع ای زمان طاعت و خیر ***مجلس ذکر و محفل قرآن مهر فرمان ایزدی بر لب ***نفس در بند و […]