ماه: اکتبر 2006

  • loveiswinner

    “كشش اضداد مثل كشيدن يك كش است . اغلب ما هم در وسط اين كش زندگي ميكنيم ” ميگويم : به نظر مثل مسابقه ي كشتي مي آيد . خنديد و گفت “آره , به اين هم ميشود تشبيهش كرد ” مپرسم : كدام طرف ميبرد ؟ “كدام طرف ميبرد ؟” با چشمهاي ريزش و…

  • ظرفيت .

    سلام خوبيد ؟ راستش رو بخوايد امروز كه مطلبي راجب يك اموزگار بهزيستي كه دانش اموزش بابت حماقت و بي كفايتي يه عده كه بويي از انسانيت نبردن رو وقتي خوندم به اين فكر فرو رفتم كه ظرفيت انسانها چقدر متفاوته . تا همين 1 ساعت پيش به خودم داشتم ميگفتم كه چقدر من ظرفيتم…

  • وقت اضافه

    روزگار عجيبيست . اينقدر عجيب و تو در تو كه عمرا كسي بتونه ازش سر در بياره . اما چيزي كه عجيبتره همين وقت اضافه است . صبح از خواب بلند ميشي ميبيني اوه خيلي كار داري . اول فلان كارو ميكنم بعدش فلان كار . بعد از اينكه تموم شد وقت اضافه ام رو…