ماه: آگوست 2016

  • خانم چادری کاروان المپیک

    خانم چادری کاروان المپیک شخصا کاری به هیچ کس و هیچ طرز تفکری ندارم. برای این حرکت این خانم هم تشکر میکنم و هم آرزوی موفقیت دارم براشون.   واقعا این حرکات باید تشویق بشند تا این حجاب در سراسر دنیا ترویج بشه.

  • اعتراض بازیکنان لیگ برتر به نوبخت!

    اعتراض بازیکنان لیگ برتر به سخنان دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور

  • حدیث از امام صادق در مورد نماز اول وقت

    امام صادق علیه السلام فرمود: هنـگامى که بنده اى سر وقت به نماز بایستد و مراقب آن باشد بصـورت پـاره اى نـور سفید بـالا مى رود و مى گـوید: تو مرا حفظ کردى خدا تو را حفظ کند، ولى وقتى نماز را در وقتش نخواند و مراقب آن نباشد آن نماز بصورت لکه سیاه و […]