تعداد مورچه ها

به بیابان که رسیدند،سپاهی از مورچگان را دیدند. عمار یاسر به آقا عرض کرد: « آیا کسی هست که تعداد این مورچگان را بداند؟»
آقا فرمود: «آری ای عمار! من می دانم.»
عرض کرد:«یا امیرالمؤمنین! تعداد این ها را از کجا می دانی؟»
فرمود:« مگر سوره یس را نخوانده ای؟ آن جا که می فرماید: و کلُّ شیءٍ احصیناه فی امام مبین.»
عرض کرد: «بلی فدایت شوم. این سوره را بارها خوانده ام.»
فرمود: «آن امام مبینی که خداوند فرموده است،منم.»

 

Share

شیطان

شیطان به رسول خدا (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) گفت طاقت دیدن و تحمل ۶ خصلت آدم را ندارم

وقتی به هم میرسند سلام میکنند

باهم مصافحه میکنند

برای هر کاری انشاالله میگویند

از گناه استغفار میکنند

ابتدای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم میگویند

تا نام حضرت محمد(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) را میشنوند صلوات میفرستند

Share