جیبوتی کجایی؟

این همه سال با آمریکا قطع رابطه بودیم هیچیمون نشد.
این همه سال با انگلستان ،فرانسه وبقیه کشورهای اروپایی قطع رابطه بودیم،هیچیمون نشد.
الان هم قطع رابطه باعربستان،بحرین،سودان یاحتی کاهش رابطه با امارات خیلی اذیتمون نمی کنه
اما این قطع رابطه با جیبوتی داغونمون کرد.یه بغضیه که چسبیده بیخ گلو
آخه جیبوتی!بی وفا!تو دیگه چرا؟!

Share

هیچی

ایرانیها در پاسخ به جواب “چی شد؟”،

حدود %۹۹ میگن “هیچی”

اون %۱ درصد هم میگن “چی، چی شد

Share