دسته: آموزش رانندگی

  • جزئیات رانندگی نو گواهینامه‌ها

    رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی: 🔹افرادی که گواهینامه پایه سه را دریافت کرده‌اند تا سه ماه اجازه ندارند که به تنهایی و بدون حضور افراد دارای گواهینامه رانندگی کنند. 🔹این افراد از ساعت ۱۲ شب تا ۵ صبح نیز اجازه رانندگی ندارند؛ همچنین اجازه رانندگی در جاده‌های برون‌شهری را نیز ندارند. 🔹این افراد باید مثلثی…

  • روش ساده برای پارک دوبل

    در این ویدیو یک روش ساده برای پارک دوبل را خواهید دید.

  • چگونه بین خطوط برانیم

    در این ویدیو یاد میگیریم چطور بین خطوط برانیم.