لعنت بر قاتلین حسین

هنگام نوشیدن آب لعن برقاتلین سید الشهدا(علیه السلام) را فراموش نکنیم🌸

امام صادق علیه السلام می فرماید:

هرگاه بنده ای آب بنوشد و حسین را یاد کند و قاتل او را لعن نماید، خداوند برایش
👈 ۱۰۰,۰۰۰ نیکی بنویسد
👈 ۱۰۰,۰۰۰ بدی او را پاک کند
👈 ۱۰۰,۰۰۰ درجه او را بالا ببرد
👈 چنان باشد که گویی ۱۰۰,۰۰۰ برده را آزاد کرده
👈 و خدا او را در روز حشر با روی سفید و درخشان محشور میسازد.

📗 الکافی ج۶ ص۳۹۱ ح۶

Share